Pregatirea suportului

Tehnologia instalării pardoselilorelaborate poate fi efectuată cît direct pe suprafeţe de pămînt cît şi pe un pat de fundaţie din beton existent. La instalarea pardoselei din beton direct pe pamînt este necesară prelucrarea minuţioasă a patului suportului. Aceasta este necesară pentru aevita în continuare fisurarea și dărîmarea pardoselei din beton ca urmare a prăbuşirii patului de fundaţieprelucrat incorect. Iniţial pentru fiecare pat de fundaţie este efectuatăcercetarea solului și calcul grosimii necesare a patului-suport. Grosimea totală a nisipului și a pietrișului patului poate fi diferită în funcție de tipurile de sol ce se aflăla baza patului fundaţiei, nivelului de ingheţare a lor, înălțimii de ridicare a apelor subterane, etc. (Valoarea sa variază între 0,5 și 1 m). Compoziția și grosimea patului fundaţiei este specificată în deciziile de proiect.

      Stratul superior al patuluisuportului (50-100 mm), trebuiesă fie bine tasat și împănat cu un strat din fracțiuni de pietriș fin 5-20mm, prin intermediul unor compactoare vibratoare grele. Mai întii patul din nisip trebuie tasat strat cu strat. Cu acest scop iniţial se aplicăo umpluturădinnisip, grosimea căreia este de aproximativ cu un sfert mai mare decât cea estimată. Apoi nisipul este udat cu apă, și prin intermediul compactoarelor vibratoaresau ale maiurilor vibratoare grosimea patuluide nisip se reduce la cea estimată. Dupa executarea patului din nisip, se aplicăpatul din pietris (pietriș din fracţiuni mari), cu compactarea ulterioară a fiecărui strat. Există păreri că pentru a obține o împănare calitativă poate fi folosit nisipul in loc de pietriș de fractiuni mici. Noi considerăm aceasta afirmaţie o eroare absolută. Nisipul nu impanează peste pietrişul de fracţiuni marişi el nu se compactă. Astfel compania noastră utilizează pietrişfin la pregătirea patului de fundaţie.

      Tradițional pentru realizarea lucrărilor necesare pentru pregatirea patului de fundaţie din sol sînt folositeutilaje greledin construcția drumurilor - greidere, stivuitoare. Aceste utilaje nu au dispozitive de nivelare cu lazer. Prin urmare, nivelul indicelui de planeitate a suprafeței se obține cu o eroare foarte mare faţă de cea necesară- min ± 5 cm. La astfel de indici de planeitate obţinem un consum extrem de mare al betonului (până la 30%), care, desigur, cauzează o creștere semnificativă a costului final al pardoselei.

       Pentru evitarea completă a unor astfel de situații, compania noastră a găsit o soluție originală si optimă in aceaste cazuri.

       Dupa compactare noi efecuăm lucrări de executare a stratului superior subţire al patului de fundaţiedin savurăobtinutădin cernutul petrişului, adicăpietriş fin cu fracţia 0-4mm. Grosimea stratului de savură este 2-5cm. Spre exemplu, marcajul nivelului patului de fundaţie executat si transmis nouă de către subcontractanți, este in cel mai bun caz 3-5 cm de la cota zero a părţii de jos a pardoselii din beton. Cu ajutorul unui greider specializat cu instrument de nivelare cu lazer destinat pentru “întinderea” si compactarea suvurei de granit, obţinem o planeitatea a stratului superior al suportului de ± 5 mm. Acest grad de planeitate permite de a evita complet excesul de consum al betonululi la realizarea pardoselii din beton, iar la montarea pardoselilor cu o grosime de 80-130 mm obţinempardoseli cu o grosime reală si absolut exactă.

     La montarea pardoselii deasupra unui pat din beton existent, este necesar de a efectua nivelarea minuţioasă a lui și de a determina nivelul minim și maxim al suprafeței. Apoi este necesar de a determina o posibilă grosime minimă a pardoselii noiluînd in calcul sarcina necesară finală. În cazul în care există fisuri mari, acestea trebuie extinse și umplute cu o compozițiepentru reparare specială din polimeri sau mortar din ciment şi nisip pe bază de cimenttensionat.

      Porţiunile patului din beton, care nu pot fi reparate, trebuie să fie demontate complet, şi este necesară aplicarea unui strat nou de beton. Denivelările neadmisibile existente pe diferite porţiuni ale patului ce nu permitobţinerea grosimii minime a pardoselii (80 mm)trebuie înlăturate cu ajutorul utilajului de lustruire mozaică sau a frezerului pentru beton. Stratul de praf format este înlăturat cu jutorul aspiratoarelor industriale.