PARDOSELI ELICOPTERIZATE

Mulţi constructori neglijează acesta etapă, motivul fiind incompetența banală, deoarece respectarea tuturor nuanțelor tehnologice de pregatire a patului de fundaţie afectează calitatea finală a pardoselilor din de beton.

Armarea pardoselilor îmbunătățește proprietățile betonului, în special cînd metoda aleasă corespunde sarcinilor de proiectare a pardoselilor şi grosimii acestora – astfel obtinindu-se raportul optim de rezistență, durabilitate și eficiență a pardoselilor din beton.

Betonarea pardoselilor este un proces tehnologic comlicat, care implică o serie de etape care necesită respectarea anumitor norme si reguli.

Drumurile din beton şi platourile industriale sunt caracterizate printr-o rezistenţă sporită și coeficienţi mai inalţi de performanță decât drumurile asfaltate.

Utilizarea toppingului este necesară la instalearea pardoselii, care va fi expusă la sarcini mari de exploatare pentru o perioadă lungă de timp.

Rosturile de deformație sint o parte integrantă si deosebit de importantă în procesul de realizare a pardoselilor din beton.

     Realizarea pardoselilor industriale sunt o componentă importantă in activitățea economica și de producere a societății. Apariţia deformațiilor și deteriorărilor pardoselilor realizate poate duce la perturbarea activităţii desfaşurate şi ca urmare, pierderi financiare esenţiale ale companiei.

     Compania MURBATEC produce pardoseli din beton cu unul sau mai multe straturi de o calitate inaltăși cu un strat superior durcisat. Constructiile pardoselilor cu un singur strat de regulă, sunt folosite în construcțiile noi și în lipsa a careva cerințe speciale. Pardoselile cu mai multe straturi sunt utilizate în constructiile care necesită straturi suplimentare in structura podelilor (hidro sau termo izolatoare) fara depăşirea grosimii estimate a pardoselii cu un singur strat de peste 25 cm, dar şi la reconstruirea pardoselii vechi sau in cazul construcților noi cu prezenţa unor straturi de beton deja existente mai jos, care necesită intărirea lor, îndreptarea lor sau crearea unor ungiuri de abateri.