Betonarea

       Betonarea pardoselilor–este un proces tehnologic complicat, care implică o serie de etape și necesită respectarea anumitor norme și reguli. Una dintre cele mai importanteetape este planificarea, care presupune un studiu aprofundat al instrucţiunilorce servesc ca bazăla indeplinirea lucrărilor respective. In baza cerințelor de calitatea pardoselilor, proiectantul determină performanțele optime ale componentelor, parametrii de rezistență, selectează tehnologia de producere. Astfel,el ia în considerare astfel de factori precum condițiile potențiale de exploatare, metodele de întreținere și curățare a pardoselei obținute.

       Specialiștii companiei MURBATECau deprinsun mod eficient, economic avantajos și comod de instalare a pardoselilor industriale, utilizînd repartizatorul/ finisorul de beton cu lazer unic în Moldova SOMERO.

       Metoda tradițională de aplicarea betonului are loc cu ajutorul ghidajelor sau reperilor lichideşi ariglelor vibratoare– esteun proces dificil și cu un mare volum de de lucru.Un astfel de proces tehnologic necesită multe eforturi, menținerea niveluluiînalt al calității și productivitățiimuncii este extrem de dificilă.

       Utilizarea tehnologiei de control cu lazer oferă o planeitate sporită a pardoselilor din beton obţinute, în care vibrarea şi nivelareaare loc în timpul unei singure treceri. Lucrările durează mai puţin timp, deoarecerepartizatorul/ finisorulde beton regleazăîn regim automat planeitate pardoselii realizate, oferind operatorului posibilitatea de a manevra pe planşa de betonarea cu o viteză înaltă și de ainstalabetonul în strictă conformitate cu parametrii specificați.

Mecanizarea procesului

       Utilizarea repartizatorului/ finisorului de beton automatizează semnificativ procesul lucrărilor și permite de a obţine o calitateînaltă a planeitaţii pe o suprafata de până la 400mp/ oră. O echipă din trei persoane este capabilă de a nivela suprafaţa podelei cu o precizie de lazer, fără careva lucrări preventive necesare in cazul metodelor vechi. Utilizînd repartizatorul/ finisorul de beton ei potnivela fîşii lungi continui printr-o singură trecere.

       Repartizatorul/ finisorul de beton funcţionează pe planşa de betonare, deplasîndu-se înainte catre începutul planşei şi înapoi (direcţia de funcţionare a utilajului)in timpul procesului de turnare şi nivelare a amestecului din beton. Când operatorul mişcărepartizatorul/ finisorul de beton înnapoi, unitatea de operare automatăde lame controlabilă de un sistem lazer taie betonul exact la nivelulsetat, iar rigla vibratoare a blocului de lucru, care se ajustează in mod automat la lamele de pe suprafața amestecului de beton, netezește urmelelăsate de operator și de roțile maşinii, asigurînd o suprafață netedă de beton printr-o singură trecere a repartizatorului/ finisorului.

       Repartizorul/finisorul de beton este echipat cu unelectromotor de pornire şi o unitate de control special concepută, cesimplificăoperarea mașinii. Motoarele hidraulice permit repartizorului /finosurului de beton să se deplaseze lin și uniform, depășind obstacolele și denivelările bruște (spre exemplu la repartizarea betonului prin carcasearmate dublu sau pe table de oțel), creînd în acelaşi timp o suprafață perfect netedă din beton.