Drumuri şi platouri din beton

       Cel mai des acoperirile din beton sunt realizate în locurile de circulație intensă a mașinilor si utilajelor de mare greutate, precum și pe platouri deschise destinate pentru operaţii de încărcare/descărcare şi pe platouri destinate pentru păstrarea containerelor.

      În funcție de tipul stratului superior se deosebesc urmatoarele acoperiri ale drumurilor și platformelor:

  • monolit. Sunt produse din amestec de beton. Calitatea platformelor expuse nu depinde numai de compoziția betonului, dar şi de calitatea lucrărilor pentru prelucrarea soluluişi calitatea executăriipatului din nisip cu pietriș. O atenție deosebită se acordă compactării uniforme a solului. Instalarea acoperirilor din beton monolit necesită acțiuni bine organizate a membrilor echipei de construcție, datorită întăririi rapide a amestecului din beton;
  • asamblate. Drept materiale pentru realizarea lor servesc plăcile din beton, confecţionate din ciment de înaltă densitate și armatură din oțel tensionată si netensionată. Plăcile rutiere cu armătură prealabil tensionată sunt utilizate în construcția de drumuri și platforme pe terenuri comlicate și condiții climaterice aspre. Avantajul acoperirilor din beton asamblate fața de cele monolite este viteza de instalare. În plus, construcția acoperirilor din placi de drum din beton sint mai ieftine decât cele monolit.

Avantajele drumurilor și platourilor din beton sunt:

  • grad sporit de uzură. Acoperirile din beton nu se supun deformațiilor, care sunt in cazul asfaltării;
  • durabilitate. Ddrumurile si platformele din beton, construcția cărora este mai costisitoare decât a celor asfaltate, la exploatare sunt economic mai avantajoase, deoarece timp de 10 de ani, nu necesită lucrări de reparare, iar durată de funcţionare este peste 50 de ani.
  • siguranță. Pe benzile de beton apa nu se reţine, iar rugozitatea stratului superior asigură o aderență a pneurilor cu suprafața drumului, care garantează siguranța traficului.

 

      Avantajele evidente a suprafeţelor de beton faţă de cele asfaltate sporesc popularitatea lor din an în an, ele devin tot mai solicitate nu numai în domeniul construcțiilor industriale, dar și în alte domenii de activitate economică