Armarea pardoselilor

Tipuri de construcţii și materiale de armare

  1. Carcasădinbare. Cel mai des este instalat în două straturi şi se folosesc tije cu diametrulde la 6-40 mm. Sunt aplicate la pardoselile cu o grosime aacoperamîntului de mai mult de 8 cm.
  2. Plasădin sârmă de oțel. Este utilizată pentru şapele cu mai multe straturi instalate direct pe sol saupentru întărirea pardoselei într-un garaj, hol de intrare, bucătărie.
  3. Plasădin polimer. Nu afectează rezistenţa şapei, dar numai previne fisurarea în timpul întăririi betonului. Este utilzată pentru pardoselile turnabile, reducînd consumul de ciment. Plasa este instalatădirect pe patul de fundaţiesau pe stratul izolator.
  4. Fibrele de armare pentru beton. Existădouă tipuri: din metal și din polipropilenă. Fibra polimerică conferă betonului rezistență la fisurareîn timpul contracţiei, la fluctuații de temperaturi, îmbunătăţeşte proprietăţile de impermeabilitate.Схема устройства пола-фибробетон

      Fibrele metalice sporescrezistenţa betonului la vibraţii. Înlocuind plasa armată prin fibrăde oţel se obţine reducerea timpului (elementele sunt introduse direct în mixer), reducera grosimiişapei. Microfisurile în acest caz pierd capacitatea de a se extinde.

  1. Armarea combinată. Adiţional la carcasa, montată în partea inferioară a stratuluide acoperire, stratul lui superior este umplut cu fibră –astfel se obține protejarea şapei din beton a pardoselii de fisuri. Metoda este aplicabilăpentru întreaga suprafață sau în zonelecu o sarcina sporită (în zonele unde podeaua se alătura pereților sau coloanelor). Dozarea fibrei este nececesar de a efectua în conformitate cu instrucțiunile respective.

 

Principalele etape de armare aleacoperirilor din betonРазрез плиты пола - стержневое армирование

      Cel mai mare volum de muncă ocupăconstruirea pardoselilor din beton, cu un pat de fundaţie amplasat direct pe sol. Iniţial, în conformitate cu tehnologia se depuneamesteculdin pietriș cu nisip, și apoi placa de fundaţie, pelicula de barieră, izolarea termică si hidroizolanţii. În continuare, se asamblează stratul armat din beton.

  1. În funcție de grosimea şapei, în construcțile particulare ea este întărităcu ajutorul unei carcase din baresau a unei plase din sârmă. Diametrul barelor de armare variază de la 8 la 20 iar a sârmei de la 4 la 6 mm. Dimensiunea celulei se respectăîntre 10 și 20 cm.
  2. Carcasul din bare integrale este legat cu ajutorul unei sîrme cu diametrul firului de 2 - 3 mm, straturile carcasei fiind fixate pe muchii. Dacă se utilizează bucaţi din materiale, ele sunt unite prin suprapunere la o distanţă de jumătate de metru.

       Plasa din sârmă este achizitionată gata construită pentru utilizare (cu celule de 5 - 20 cm,) sau este impletitămanual. Produsele finite achiziționate sunt unite între ele cu sârmă, cu o suprapunere de 1 - 2 celule.

  1. Constructia obţinută este plasată pe fixatoare ("scăunele") la un nivel de aproximativ 3,5 cm de la bază. La turnareelementele din oțel trebuie să fie amplasate în mijlocul stratului din beton –iar greutatea betonului este distribuită uniform pe suprafața stratului de acoperire, ce asigură rezistența lui mecanică, lipsa coroziunii metalului.