O pardoseală din beton cu topping – este o podea dreaptă, netedă ce se deosebeşte printr-o rezistenţă înaltă cu rosturi hermetice tăiate.

Compania oferă o gamă largă de echipamente de repartizare/ finisare si etanşare,utilaj pentru prelucrarea suprafeţelor din beton şi din alte materiale.

Întreprinderea noastră utilizează cele mai bune materiale produse în Europa, care şi-au cistigat numele pe piața construcțiilor din Moldova.

Compania de construcții MURBATEC SRL

   Activitatea de bază a companiei de construcții MURBATEC SRL constituie

  • Instalarea pardoselilor industriale, drumurilor şi platformelor din beton folosind distribuitorul/finisorul de beton cu laser "Somero" Laser Screed.

    Compania oferă servicii de consultanță clienților săi cu privire la tehnologiile de lucru folosite, alegerea materialelor de acoperire, care ar satisface pe deplin toate cerințele de exploatare, ținând cont de specificul solicitărilor și bugetul clientului, precum și deservirea ulterioară a suprafeţelor.

     MURBATEC SRL garantează respectarea standardelor de calitate şi de sigiranţă a mediului din RM și a celor internaţionale, precum și executarea proiectelor în termenii declaraţi. Societatea dispune de licențe și certificate pentru toate tipurile de activitați realizate.

Mijloacele şi utilajele companiei:

     MURBATEC SRL dispune de circa 10 unităţi de utilaj, valoarea cărora depaşeşte 3 milioane lei, inclusiv compania dispune de un repartizor/ finisor de beton cu lazer «Somero» Laser Screed cu o mare capacitate de producţie, care asigură o viteză de turnare a betonului pînă la 2.000 mp/ zi.

     Folosirea utilajului de repartizare/ finisare a betonului în activitatea companiei a permis de aplasa tehnologiile de instalare a pardoselilor din beton la un nou nivel de calitate. Rezultatul utilizăriide către noi acestei tehnologii este creșterea productivităţii lucrărilor indeplinite într-o zi de 4 ori și sporirea calității serviciilor și lucrărilor prestate.

     Repartizatorul/ finisorul de beton cu lazer funcționează cu toate clasele de beton, inclusiv cu betonul armat cu fibre, iar platforma de vibrație reglabilăne oferă posibilitatea de a utiliza beton cu indici diferiţi de plasticitate. Aceasta ne oferă mai multă flexibilitate în utilizarea echipamentelor nemijlocit pe şantiuerul Clientului, precum și asigură universalitatea repartizatorului/ finisorului de beton, permițându-i să corespundă pe deplin tehnologiilor moderne.

 

Suntem orientaţi pentru a satisface toate cerinţele Clientului ţinind cont de obţinerea beneficiilor sale economice, astfel

vom fi recunoscători dacă Dumneavoastră veţi găsi o eventuală posibilitate de cooperare cu noi!

Mulţi constructori neglijează acesta etapă, motivul fiind incompetența banală, deoarece respectarea tuturor nuanțelor tehnologice de pregatire a patului de fundaţie afectează calitatea finală a pardoselilor din de beton.

Armarea pardoselilor îmbunătățește proprietățile betonului, în special cînd metoda aleasă corespunde sarcinilor de proiectare a pardoselilor şi grosimii acestora – astfel obtinindu-se raportul optim de rezistență, durabilitate și eficiență a pardoselilor din beton.

Betonarea pardoselilor este un proces tehnologic comlicat, care implică o serie de etape care necesită respectarea anumitor norme si reguli.

Rosturile de deformație sint o parte integrantă si deosebit de importantă în procesul de realizare a pardoselilor din beton.